• A company KB Adhesivs guides the future
    21C Leader of Adhesive Tapes
    INNOVATION FOR HUMAN & NATURE
Home / Băng keo trang trí

Băng keo trang trí

Là loại băng keo một mặt được sản xuất bằng cách sử dụng chất liệu giấy làm sạch và phủ lớp keo dính acrylic ở bên ngoài. Sử dụng vào các công việc như sơn màu sau khi ép xong, gia công sản phẩm thủy tinh, sơn sản phẩm điện tử….

 


  • 와시테이프1
  • 와시테이프2

 


Backing Washi
Backing thickness(mm) 0.065
Carrier weight(g/m2) 52
Total thickness(mm) 0.090
Adhesion power(N/25mm) 3.5
Rewinding force(mm) 6.56
Tensile strenth(N/25mm) 75.0
Elongation(%) 7
Shelf Life 6months

top