• A company KB Adhesivs guides the future
    21C Leader of Adhesive Tapes
    INNOVATION FOR HUMAN & NATURE
Home / Băng keo bảo vệ

Băng keo bảo vệ

Là loại băng keo bảo vệ một mặt được chế tạo từ chất liệu polyethylene có phủ lớp keo dính acrylic.

 


  • 보호테이프1
  • 보호테이프2
  • 보호테이프3
  • 보호테이프4

 


COATING TAPE
Item Backing Adhesive Adhesion
power
(g ⁄ 25mm)
Thickness
(mm)
Tensile strenth
(kg ⁄ 10mm)
Elongation(%) Color
KB301 EVA ⁄ PE NON - 0.05 185+ ⁄ -15 Transparent
HB-705E PE ACRYLIC 5 ∼ 10 0.04 - 0.15 0.7 - 0.8 300 - 350 Transparent.
Blue. Clear.
B & W
HB-705 PE ACRYLIC 30 - 40 0.04 - 0.08 0.7 - 0.8 300 - 350 Transparent.
Blue
HB-801 PE ACRYLIC 130 ± 30 0.04 - 0.15 0.7 - 0.8 250+⁄-15 Transparent,
Blue, White,
Clear
HB-801E PE ACRYLIC 15 ± 5 0.04 - 0.08 0.7 - 0.8 250+ ⁄ -15 Transparent,
Blue, White
HB-803E PE ACRYLIC 180 - 210 0.04 - 0.08 0.7 - 0.8 300 - 350 Transparent,
Blue, White
HB-960 PE ACRYLIC 500 ± 50 0.04 - 0.08 0.7 - 0.8 300 - 350 Transparent.
Blue. Clear.
B & W
HB-970 PE ACRYLIC 600 ± 650 0.04 - 0.08 0.7 - 0.8 300 - 350 Transparent.
Blue. Clear.
B & W
HB-501 PE ACRYLIC 40 ± 10 0.08 - 0.12 1.2 - 1.3 200 - 250 White,Light-
Blue
HB-502 PE ACRYLIC 100 - 120 0.08 - 0.20 1.2 - 1.3 200 - 25 White,Light-
Blue
HB-503 PE ACRYLIC 160 - 200 0.08 - 0.12 1.2 - 1.3 200 - 25 White,Light-
Blue
HB-504 PE ACRYLIC 200 - 250 0.08 - 0.12 1.2 - 1.3 200 - 25 White,Light-
Blue
HB-600HE PE ACRYLIC 20 - 25 0.05 0.7 - 0.8 300 - 350 Transparent
HB-500HE PE ACRYLIC 10 ± 5 0.05 -0.20 0.7 - 0.8 300 - 350 Transparent.
Blue

top