• A company KB Adhesivs guides the future
    21C Leader of Adhesive Tapes
    INNOVATION FOR HUMAN & NATURE
Home / Băng keo vải, Không được phân loại / Băng vải kết hợp với lớp keo cao su thiên nhiên Cloth Tape (Natural Rubber Base)

Băng vải kết hợp với lớp keo cao su thiên nhiên Cloth Tape (Natural Rubber Base)

Là loại băng keo vải được chế tạo từ chất keo dính làm bằng cao su thiên nhiên được bao bởi lớp màng PE. Đây là sản phẩm có chất lượng vượt trội, có thể xé rách bằng tay, khả năng chống thấm nước nổi trội và khả năng chống mài mòn mạnh.

 


Cloth Tape(Natural Rubber Base)
Grade ITEM NO. THICKNESS
(mm)
ADHESION
(kg/25mm)
TDS
Utility CAKK 40S EC CAKK 40S EC 0.2 0.7 다운
CAKK 45S RT CAKK 45S RT 0.2 0.8 다운
CAKK 50S EC CAKK 50S EC 0.22 0.7 다운
Industrial CAKK 40S GP CAKK 40S GP 0.26 1 다운
CAKK 50S GP CAKK 50S GP 0.27 1 다운
Premium CAKK 70S GP CAKK 70S GP 0.3 1 다운
CAKK 80S GP CAKK 80S GP 0.3 1 다운
CAKK 40S EC CAKK 70S EC 0.43 1.1 다운
Masking CAKK 70S MP CAKK 70S MP 0.3 0.6 다운
Double Layer CAKK 70S 2X CAKK 70S 2X 0.3 0.6 다운
Gaffers CAKK 80M GP CAKK 80M GP 0.3 0.7 다운
Nuclear CAKK 70N CAKK 70N 0.3 1 다운
Unbleached CAKK 140UNB CAKK 140UNB 0.27 0.7 다운
Florescent CAKK 70S FL CAKK 70S FL 0.3 0.8 다운
Phosphorescent CAKK 70S PH CAKK 70S PH 0.3 1 다운
Warning CAKK 70S WS CAKK 70S WS 0.3 1 다운
Camouflage CAKK 80M CF CAKK 80M CF 0.3 0.7 다운
Military CAKK 80S MI CAKK 80S MI 0.3 1 다운
Tunnel CAKK 70S TU CAKK 70S TU 0.3 1 다운
Address

top